Se vedlagt svar til innspillet fra Norsk Friluftsliv fra 02.09.2022 om besøksbidrag/fellesgodefinansiering og allemannsretten, inkludert vedlegg med informasjon om Fellesgodeprosjektet (pilotmodell for besøksforvaltning og besøksbidrag) fra Lofotrådet, Destination Lofoten, UNESCO verdensarv Vestnorsk Fjordlandskap (Nærøyfjorden og Geirangerfjorden) og Visit Sognefjord.

Fellesgodeprosjektet er det mest omfattende prosjektet som noen gang er gjort i Norge forhold til fellesgodefinansiering og -forvaltning på utsatte reisemål, og er grundig utredet og forankret i kommunene, reiselivsstrategien, Hurdalsplattformen og er utviklet i samråd med andre reisemål, kommuner, regioner og interesseorganisasjoner nasjonalt. Verdensarvfjordene og Lofoten er klare til å gå videre i prosessen med pilottestingen så snart departementet, statsråden og Stortinget gir klarsignal for utprøving av en avgrenset pilottesting.

Se vedlegg.

Innspill-fra-Lofoten-og-Verdensarvfjordene-om-besoksbidrag-og-allemannsretten-inkl-vedlegg.pdf