Her vil vi etter hvert legge bakgrunnsmateriale som utvalget anser som relevant for utredningen. Har du tips til lesestoff? Send oss et tips på innspillssiden!