Her legger vi ut bakgrunnsmateriale som utvalget anser som relevant for utredningen. Har du tips til lesestoff? Send oss et tips på innspillssiden!

Reisemålsutvalget mottok 30. august 2022 en rapport om destinasjonsselskaper i Norge laget av Epinion og Gyger på oppdrag fra utvalget og Innovasjon Norge. Reisemålsutvalget skal som en del av sitt mandat foreta en samlet gjennomgang av rammevilkårene for norske reisemål. Et helt sentralt tema i denne sammenhengen er destinasjonsledelse, forstått som organiseringen av samarbeidet mellom de sentrale aktørene på et reisemål –det gjelder både næringen, representert ved et destinasjonsselskap, og kommunen(e) dette selskapet samarbeider med.

Oppdraget har vært en del av kunnskapsinnhentingen til Reisemålsutvalget for å få kartlagt en rekke problemstillinger knyttet til destinasjonsselskaper i Norge. Rapporten er basert på en omfattende spørreskjemaundersøkelse med 46 ledere av destinasjonsselskaper i hele landet og 12 kvalitative dybdeintervju.

Last ned rapporten