Utvalget er oppnevnt med følgende medlemmer:
1. Trine Skei Grande, stortingsrepresentant, Oslo, leder av utvalget
2. Gro Svarstad, daglig leder av Grensekomiteen Innlandet Dalarna, Nybergsund
3. Kari Aina Eik, generalsekretær i OiER, Ålesund
4. Kirsten Indgjerd Værdal, direktør, Inderøy
5. Ann Heidi Hansen, prosjektleder, Bodø
6. Trond Øverås, adm. direktør, Tromsø
7. Marit Vorkinn, seniorrådgiver, Øyer
8. Preben Falck, daglig leder, Stavanger
9. Richard Grov, direktør, Loen
10. Rolf Røtnes, fagdirektør, Nordre Follo
11. Truls Eric Johan Engström, førsteamanuensis, Hafrsfjord