Utvalget er oppnevnt med følgende medlemmer:
1. Trine Skei Grande, partner, Oslo, leder av utvalget
2. Gro Svarstad, daglig leder av Grensekomiteen Innlandet Dalarna, Nybergsund
3. Kari Aina Eik, generalsekretær i OiER, Ålesund
4. Kirsten Indgjerd Værdal, direktør, Inderøy
5. Ann Heidi Hansen, prosjektleder, Bodø
6. Trond Øverås, adm. direktør, Tromsø
7. Preben Falck, daglig leder, Stavanger
8. Rolf Røtnes, fagdirektør, Nordre Follo
9. Truls Eric Johan Engström, førsteamanuensis, Hafrsfjord

Sekretariat:

Marte Ludvigsen (Sekretariatsleder) – Nærings- og fiskeridepartementet

Kristin Dahle – Nærings- og fiskeridepartementet

Bente Boye Lund – Kommunal- og distriktsdepartementet

Martine Løvold – Klima- og miljødepartementet

Bjørn Krag Ingul – Innovasjon Norge