Vedlagt innspill er fra et utvalg av styreledere fra nasjonalparker med arealer innen Innlandet fylke. Innspillet gir bare noen eksempler på tema som vi mener er viktige når det gjelder besøksforvaltning og naturbasert reiseliv med tilknytning til verneområdene (illustrert med tre vedlegg). Det finnes mange flere andre eksempler, men en felles utfordring er tettere dialog for å få økt forståelse for hvordan vi sammen kan arbeide for å ta vare på verneverdiene, og i tillegg ha et system med tilstrekkelige ressurser til å håndtere økt besøkstrykk i verneområdene.

Innspill-til-Reisemalsutvalget_Nasjonalparkstyrer-i-Innlandet_med-3-vedlegg.pdf