Friluftsrådenes Landsforbund oversender med dette innspill om besøksbidrag knytta til bruk av naturområder.

Styret i FL behandla saken på møte 21. november, og gjorde slikt vedtak:
1. FL foreslår at det innføres en tilskuddsordning over statsbudsjettet, etter mønster fra nasjonale turstistier, for å tilrettelegge og forvalte naturområder med stor turisttilstrømming.
2. FL fraråder at det innføres besøksbidrag, turistskatt e.l. for bruk av naturområder fordi det vil komme i konflikt med allemannsretten og innebærer en fare for uheldige naturinngrep og nedbygging av natur når en mangler forankring for tiltakene i offentlig friluftslivsforvaltning.

Reisemalsutvalget-om-besoksbidrag.pdf