Oversender nytt innspill fra Norsk Friluftsliv, se vedlegg!
Innspillet tar for seg allemannsrettens betydning for det norske samfunnet og besøksbidrag/fellesgodefinansiering.

2022-11-30-Reisemalsutvalget-innspill-2.pdf