De 21 destinasjons- og byselskapene i Østfold, Akershus og Østfold samlet seg i mars 2019 for å etablere en samarbeidsplattform for reiselivet i forkant av opprettelsen av Viken fylkeskommune. Dette ble et godt forum, som destinasjonene i Viken virkelig så nytten av under pandemien. Det ble avholdt jevnlige møter under hele perioden, ledet av Viken Fylkeskommune, og der også Virke, NHO Reiseliv og Innovasjon Norge deltok. Dette ble et viktig og nyttig samlingspunkt i en tøff tid for reiselivet, og det ga kunnskap og innsikt. Det ble en sterk, felles stemme for bransjen vår.

Destinasjonene i Viken har videreført samarbeidet etter pandemien, og ønsker å samarbeide også etter at de tre fylkene etableres på nytt.

Destinasjonene gir med dette et samlet innspill til Reisemålsutvalget.

2022-12-14-Innspill-Reisemalsutvalget_destinasjonene-i-Viken.pdf