Oversender innspill fra landsdelsselskapet på Østlandet med fokus på:
– Destinasjonsledelse
– Tilgjengelighet
– Finansiering og forvaltning av fellesgoder

Se vedlegget

2022-12-15-Innspill-Reisemalsutvalget-VisitOsloRegion.pdf