Vedlagt følger Motsvar til Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund sine innspill til Reisemåls-utvalget hhv. 30. november og 1. desember 2022.

Modellene i Fellesgodeprosjektet ønsker ikke å utfordre allemannsretten – tvert imot støtter vi prinsippene for allemannsretten i Fellesgodeprosjektet, og ønsker et samarbeid med blant annet friluftsorganisasjonene i den videre prosessen og utprøvingen av pilotene.

Innspill-fra-Lofotradet-og-UNESCO-verdensarv-Vestnorsk-Fjordlandskap.pdf