Se vedlagt innspill.

Pilottesting-av-modell-for-besoksbidrag-og-besoksforvaltning.pdf